Årstalloversikt for vårt område

(Versjon 2017c) Denne siden er under arbeid, forslag og rettelser mottas: dag.jarnoy@hotmail.no

1664 Veietaten ble opprettet, påbud om halv mil og en mil sten på hovedveier.
1666 Egeberg (Store Ekeberg) var da en halvgård i skatteliste
1666 Ekeberg Lille (Munkebråten) var kun en rydningsplass i skatteliste
1671 Lille Egeberg falleferdig Oslo Hospitals forstander J Hagemester stevner Anne Heynesdatter
1700 Nordseter gård (Kastellet) ble satt opp en halv mil sten. (ca.)
1700 Den Fredrikshaldske Kongevei
1700 Ekeberg gård det ble satt opp en kvart mil sten (ca.)
1704 Jomfrubråten (Braatten) enken etter Christian Stockfleth, Isabylla arver.
1707 Templet under Ekeberg Hovedgård.
1713 Holtet (nevnes Iver Knudsen Holtet).
1713 Kullebund (Peder Halvorsen Kolbonden).
1719 Søndre Hellerud kjøpt av Nicolay Ring, sorenskriver i Aker
1724 Pladsen Castellet staaende Stuebygning, er oppført av Ole Augustinussen
1733 Castellet er bebodd av Ole Agustinussen
1737 Oslo Hospital forpakter bort: Store og.Lille Munkeng. Bagerengen. Munkebråten/Lille Ekeberg.
1740 Castellet, Ole Augustinussen får bygsle av Nordseters eier Jacob Nilsen.
1748 Simensbråten under Ryen nevnes. Fadder Lisbeth Simensbråten.
1753 Knut Knutsen på Nordseter eie (Antakelig Knutsbråten – Utsikten)
1758 Ole Augustinussønn kjøper Søndre Hellerud gård
1758 Ringsaker, 2 plasser kalt dette da Paul Amundsen solgte S. Hellerud
1760 Kongshavn auksjon kun på plassens hus.
1760 Sjursøya som har ligget under Jomfrubråten selges av Halvor Eriksen.
1761 Bernhus, Berent Larsen ryddet og bygde hus og han er opphavet til navnet
1763 Berget (antakelig Vestre) under Ekeberg Hovedgård.
1765 Sandstuen under Søndre Hellerud (litt før 1765)
1767 Svingen første gang nevnt O.H. kirke: Ole Olsøn Svingen var død
1770 Ekeberg Hovedgårds våningshus (dagens) bygges i en etasje
1771 Berget Vestre under Ekeberg Hovedgård.
1771 Berget Østre (Eng land) under Ekeberg Hovedgård.
1773 Ringshus og Sandstuen nevnes, eier av S. Hellerud Kanselliråd Schanche
1776 Ekeberg Hovedgårds våningshus (dagens) påbygges til 2 etasjer
1776 Eng land, Engeland (senere Frankrike), under Ekeberg Hovedgård.
1778 Ekeberg Hovedgård kjøpes av Søren Andreas Sørensen Røhrt
1781 Ekeberg Stamhus blir opprettet
1791 Kneppe under Jomfrubråten ble skyldelt (utskilt)
1801 Tempelløkka under Ekeberg Hovedgård.
1801 Wiinholtsløkka under Ekeberg Hovedgård.
1802 Lille Ekeberg eller Munkebråten var kun en fehavn (beiteplass for kyr)
1805 Mordteløkka, småbruk under Ekeberg Hovedgård.
1806 Bernhus selges fra Nordseter gård
1806 Kullebund selges fra Nordseter gård
1807 Bergeløkka under Ekeberg Hovedgård.
1807 Ekebergbråten (Nilsestuen/Pernillestuen) under Ekeberg Hovedgård.
1808 Bakkeløkka under Ekeberg Hovedgård.
1808 Grünerstuen (Grønnestua), under Ekeberg Hovedgård.
1809 Hans Henrik Rode fulgte prins Frederik av Hessen til Norge.
1809 Holtet selges fra Nordseter gård
1809 Olseløkka under Ekeberg Hovedgård.
1817 Jacobsborg – Nylendet husmannsplass under Ekeberg gård
1818 Søndre Hellerud her bodde oberst Rode kun til leie.
1821 Erlandstuen (Ekebergbråten), under Ekeberg Hovedgård.
1823 Kristineborg, løkke under Ekeberg Hovedgård.
1825 S. Hellerud selges fra Hartvig Tambs Ørum til Oberst Hans Henrik Rode
1829 Anne Marie Grue kjøpte Svingen eiendom med 50 mål jord og mye skråning
1829 Bent Andreas Knudsen fikk kontrakt Prinsdal Skysstasjon i 10 år.
1830 Bent Andreas Knudsen fikk kontrakt også for Skyssjordet (ved Nordby).
1833 Brannfjell husmannsplass, under Ekeberg Hovedgård.
1833 Ekeberglien husmannsplass , under Ekeberg Hovedgård.
1833 Koia, lite hus under Ekeberg Hovedgård.
1833 Smedstua, småbruk under Ekeberg Hovedgård.
1837 Thomas Johannesen Heftye & Sønn kjøpte av Oslo Hospital Munkebråten og Lille Egeberg
1838 Jomfrubråten til Ekebergveien (via Ballsletta) lenge før 1838.
1840 Søndre Hellerud selges fra enken etter oberst Rode til Bent A. Knudsen.
1843 Anne Brannfjell fødte en sønn på plassen England
1844 Lambertseterveien (denne er blant de eldste i området lenge før 1844)
1844 Skoleveien (Fra Ekebergveien til Holtet gård)
1846 Myra (Nybråten), under Ekeberg Hovedgård.
1849 Anne Brannfjell gifter seg med Christen Evensen og bor på Ekeberglien
1850 Amundløkka under Ekeberg Hovedgård.
1850 Kolsrud kjøpes fra Lambetseter til S. Hellerud.
1852 Sletten (Grønnesletten), under Ekeberg Hovedgård.
1852 Svenskestua/Svenskesletta navn etter trefning i 1567, under Jomfrubråten.
1853 Ljabrochaucheen (Mosseveien)
1854 Lille Ekeberg Thomas J. Heftye & Sønn skiller ut solgt til Anders Hansen Lilleåsen
1854 Sørli 157/4 selges fra Nordseter gård 
1854 Utsikten, forpaktet jord, solgt i 1902 (151/2) under Ekeberg Hovedgård.
1855 Lille Ekeberg  solgt til Peder Sørensen. Stedet var på 149 mål og fikk da navnet Sørensenløkka.
1855 Lille Ekeberg solgte til Andrine Hansen for 2500 Spd.
1861 Engeland 134/3 under Lille Ekeberg, en tomt på 1 1/2 mål inntil husmannsplassen under Ekeberg
1861 Høienholm i Brannfjellv. 8 selges av J. Christiansen som eier Svingen og skiller ut tomt på 10 mål.
1865 Jomfrubråten tvangsauksjon.
1865 Stenhammer 157/3 selges fra Nordseter gård
1866 Landstedet Karlsborg ble kjøpt av L. Meyer.
1866 Svenskestuen – Svenskesletten plass under Jomfrubråten (1838 – 1866)
1874 Ekeberglien fraflyttet, Anne Brannfjell og familie flyttet til Ryenbegv. 5
1874 Kastellet selges fra Nordseter gård
1876 Bernt Knutsens vei (fra Nordre Hellerud til Lambertseterveien)
1876 Holtet gård A. L. Parelius kjøpte stedet for å bruke den som landsted.
1878 Elverhøy Jomfrubråtveien 23 sommerhus bygges
1878 Nordjordet under Ekeberg Hovedgård.
1880 Aaslien (En stor tomt)157/8 selges fra Nordseter gård 
1880 Bellevue Jomfrubråtveien 28 skilles ut. Bebygget før 1899.
1880 Furuholt 157/7 selges fra Nordseter gård til Gregersen
1880 Hotellet, lite hus, senere husmannsplass under Ekeberg Hovedgård.
1880 Lille Ekeberg solgt til Ole Jacobsen kr 26 000
1882 Toget anlagt langs Mosseveien
1883 Bellevue (Ved Seterhøybakken) 157/10 selges fra Nordseter gård 
1883 Lille Ekeberg solgt til Christian Dahl for kr 29 000
1885 Aaslien (Stor tomt fra og med Utsikten til Aaslien) 157/13
1885 Berget med senere navn Seterhøy selges fra Nordseter gård
1885 Saueløkken (Ved Flinders vei)157/14 selges fra Nordseter gård
1885 Seterhøy bygges som landsted for malermester Wiehe 157/11
1888 Birkelunden, Utsikten skiftet navn, nye eier Teodor Jensen 157/16.
1888 Utsikten tidligere husmannsplass selges fra Nordseter gård
1889 Fruebråten og Munkehagen Søndre (Ekebergskråningen) selges til Kristiania Kommune
1890 Kilden Café (Mellombråten) i Jomfrubråtveien 31, tårnhuset.
1891 Kongsveien ferdig, ble bygget av Kristiania Kommune for Aker Kommune.
1893 Jomfrubråten uteservering i Jomfrubråtv. 47, ved bolig til Anton Andersen.
1894 Landhandleriet Elisenberg i Kongsveien 78 den første på Bekkelagshøgda.
1894 Nordgården også kalt Jomfrulund ble bygget.
1895 Landhandleriet Elisenberg, ved Nils Jahnsen startet i leide lokaler i Kongsveien 78.
1895 Vårli selges, tidligere østre Tempelløkke under Ekeberg Hovedgård.
1896 Sandstuveien (fra Sandstuen til Ekebergveien) anlegges
1898 Svingen i Ekebergskrenten kjøpes av Norsk Bicyclefabrik
1898 Traverbanen en stor eiendom under Bernhus skylddelt.
1900 Raschs vei (Hellerudveien) i grove trekk fra Ekebergveien til Karlsrud
1900 Framnes en villa i Bekkelagsv./Solveien Nils Jahnsen startet kolonial.
1902 Sandtak nær Sandstuen. Det tilhørte Ekeberg Hovedgård, Kommunen kjøpte sand.
1903 Degnæs kommer til Bernhus. Senere overtar Jacobsen og driver butikk
1903 Ekeberg gård solgte de første eiendommer ved Brannfjellveien.
1904 Sandstuen husmannsplass ble privat eiendom.
1905 Anne Brannfjell døde. Hun bodde da i Gravergaten/Konows gate 23.
1905 Hygga, en «sportsstue» bygget i Raschs vei 26, senere flyttet og ble Hygga.
1905 Nordre Hellerud, Ole Larsen forpaktet og drev gårdsbruk.
1906 Elisenberg, Kongsveien 78, Martinius Michelsen drev butikken
1908 Elisenberg, i Kongsveien M. Michelsen var da eier og driver butikk
1909 Hygga settet opp i Hyggeveien 10 (kom fra Raschs vei 26)
1910 Bernhus «strykejern tomten» en parsell av mellom Ekebergv. – Kongsv.
1910 Skotne (senere bank-apotek-bokhandler hus) Skomaker Johannes Jensen bygget  
1911 Arctanderbyen ferdig
1911 Ekeberg Hovedgård unntatt gårdsbygninger og 200 mål solgt til Kommunen
1911 Musikkpaviljong og utsiktsplass (der Ekebergrestauranten kommer)
1912 Lille Ekeberg (tinglyst) Nils Falk Ytter kjøpte for kr 60 800
1912 Bernhus, Mina Degnæs startet butikk i drengestua (dette blir senere Jacobs) 
1914 Tidemanns paviljong fra jubileumsutstillingen på Frogner gis Kristiania Kommune
1915 Granheim Landhandel i Raschs vei ved Utsynsveien.
1915 Jomfrubråtens Café og Spisehalle i Jomfrubråtveien 41 avviklet.
1916 Paviljong fra Jubileumsutstillingen 1914 settes opp i Ekebergskråningen
1917 Ekebergbanen åpner sommeren dette året
1917 Ekebergsletta reguleringsplan laget av Arkitekt Oscar Hoff for Kr. Kommune
1917 Første posthus i Pareliusveien 2, med inngang Holtveien.
1917 Kanonfundamenter på Brannfjell støpes (ved behov kan kanoner monteres)
1917 Lille Ekeberg solgt til Oslo Kommune for kr 200 000
1917 Oslo Kommune hadde forpaktere til å drive Lille Ekeberg
1917 Solkolonien (VG) for svake og sykelige jenter i byen åpner på Brannfjell.
1918 Granheim Landhandel i Raschs ved A. Mørstad overtas av Ustvedt.
1918 M. Michelsen leier ut sin butikk Elisenberg i Kongsveien til Ole Fjeldberg i 5 år.
1918 Butikken Framnæs. Solv./Bekklv. Thonvald overtok etter Nils Jahnsen fra 1918 til 1926 
1919 Ekebergbanen ønsket å bygge elektrisk dobbeltsporet kabelbane opptil Ekebergsletta
1919 Brannfjell, Julegavehyttene (10 stk.) på Brannfjell. Norske Kvinners Sanitetsforening.
1920 Nordjordet under Ekeberg Hovedgård solgt.
1920 Ny stor arkitektkonkurranse om utbygging av sletta (blokker, rekkehus og eneboliger)
1921 Akers Sparebank inn i Villa Skotne
1921 Bekkelagshøgda Vel stiftes, var tidligere en del av Selskapet Bekkelagshøidens Vel.
1921 Einar Sundvold bygget huset Folkvang og drev kolonial. Senere Schlytter og Bjarnøe.
1921 Granheim Landhandel i Raschs vei ved Utsynsveien overtas av Johan Johannesen Braaten
1922 Brannfjell administrasjon ble overført fra Leiegårdene til Parkutvalget.
1922 Steinbrudd og pukkverk på Brannfjell, startet av Bolig direktøren for å utbedre veier
1922 Mina Degnæs selger butikken til Kristian Jens Wadum (der Jacobs er i dag).
1922 Veivesenet holdt til i en tidligere mølle ved Ljabru.
1923 Blomsterbutikk, Oscar Wilhelm Johnsen startet gartneri, Marienlundveien.
1923 Brannfjell blir innlemmet som parkområde av bygartner, definert som Folkepark
1923 Christiania (Oslo) Sparebank i nybygg (på andre siden av veien for Aker Sparebank)
1923 Ekebergbanens kontor, Post og Christiania Sparebank i samme bygg på Holtet.
1923 Formannskapet besluttet luftskipshavn på Ekebergsletta.
1923 Kirkeåsveien hadde opprinnelig navnet Rydningsveien
1923 Elisenberg i Kongsveien M. Michelsen selger butikken til Helge Waaler.
1923 Parkvesenet ved bygartner Røhne stanser all sprengning av stein på Brannfjell
1923 Politistasjonen Kongsveien 51, Smedstua, den første brannbilen var en Fiat.
1923 Postpakkemestrenes Byggeselskap bygger ved Sandstuveien - Samvirkeveien
1923 Sletta blir reservert til luftskipshavn, Holtet Haveby og Ekeberg Haveby kan bygges
1923 Turvei ned skråningen fra Sportsplassen til Vanningsten, bygget som nødsarbeid.
1923 Åslien Kolonial og Fetevarer, i Kirkeåsveien, bygget av Waths og Brodin
1924 Bussruter Ekeberg Banen rute 71
1924 Ekeberg Hageby start bygging fra Stamhusveien og nedover.
1924 Elisenberg butikken i Kongsveien selges fra Helge Waaler til Espeland.
1924 Holtet Hageby start bygging ved Fagforeningens Kooperative Bolig og Byggeselskap
1924 Melkeberg butikk i Vardeveien 63, Ole Kolbjørn Melkeberg bygde hus.
1924 Melkebutikk i Sandstuveien 10 fru Andersen drev den.
1925 Granstuen Landhandel Carl Olaf Braathen, fra 1958 sønnen Samuel (Øvre Bråten)
1925 Jomfrulund/Nordgården i Jomfrubråtveien 32 kafédrift stanset.
1925 Kiosk Ekebergv. – Raschs vei, Astrid Løvstad f. Mørk, Bernhus eiendom
1925 Brannfjell, Minnegavehyttene 9 stk. sto ferdig på Brannfjell. Større enn de første 10
1925 Pedersen og Kleven startet jernvareforretning (Morris overtar senere)
1925 Solbakkens Landhandleri ved eieren av huset Olaf Robert Halling.
1925 Solkolonien på Brannfjell flyttes til Dal ved Eidsvold som feriekoloni
1926 Johan M. Hellansaas drev butikken på Framnæs fra 1926 til 1928.
1926 Karl Jacobsen overtok O.J. Wadum’s bakeri (i kjelleren på Bernhus drengestue).
1926 Kiosk Ekebergv. – Raschs vei, ny eier Thomas Pettersen
1926 Luftskipsmast satt opp en på østre del av sletta for Amundsens Nordpolekspedisjon
1926 Nordpolekspedisjonen mellomlander med luftskip på Ekebergsletta (i dag minnesmerke)
1926 Luftskipshavn plan om det på vestre del av Sletta avvikles
1926 Elisenberg i Kongsveien, Thonvald kjøpte fra Erik og Olav Espeland.
1927 Ekebergrestauranten den nye murbygning påbegynnes, ble ferdig 1929.
1927 Hellerud Samvirkelag startet i leide lokaler i Raschs vei 36.
1927 Holtet Apotek
1927 Nordstrandruten (72 Skullerud bussen)
1927 Telefonsentral på Kastellet bygget og satt i drift, dekket hele området.
1928 Butikk (Framnæs) Bekkelagsv.-Solv. Strand drev denne forretningen til etter 1960.
1928 Frisørsalong i Pareliusveien 2, etter posthus og Holtet Elektriske
1928 Nordstrandskinoen, byggetegninger ble innsendt. Den hadde plass til 245.
1929 Bekkelagshøgda Samvirkelag åpnet i Sandstuveien.
1929 Ekeberg hageby hadde 188 hus med 1269 innbyggere
1929 Sandstuveien 10 butikk for melk og bakervarer
1929 Steinbrudd og pukkverk på Strykejernstomta der kino kom (1929 – 1931)
1929 Thalén/Utsikten Café bygges, tegnet av byarkitekt Aars.
1929 Vanntanken på Brannfjell anlagt av Aker Vannverk
1930 Svarta dammen opprensket og gjort om til badeplass og turområde.
1931 Bekkelaget skoles guttemusikkorps, lærer Velle dirigent
1931 Ekebergbanen åpner linjen til Simensbråten
1931 Fix Kongsveien 82, skomaker, skobutikk, barberer og parfymeri (Kiosk).
1931 Trikkespor til Simensbråten
1932 Hela Ekebergsletta reserveres som flyplass for landbaserte fly
1932 Johanne Pedersen (Günter) oppførte en liten kiosk 8,5 m2 Ekebergv. - Jomfrubråtv.
1932 Ola Bua, den første komplette kiosken.
1933 Brannvesen og Veivesen flytter inn i felles garasjeanlegg ved Kastellet (der skole er i dag)
1933 Oslo Kommune kjøper siste del av Ekeberg gård (gårdsbygg og 200 mål)
1934 Flyplass planer på Ekebergsletta avvikles, Fornebo velges
1934 Widerøe ønsker å anlegge liten flyplass for opplæring på Sletta, men får avslag.
1935 Elektro, Winje og Meyer startet den elektriske butikken i kinobygg
1935 Holtet Manufaktur, Sverre Grønland og Dagbjørg Grønland
1935 Jomfrulund i Jomfrubråtveien ved Svenskesletta ble revet.
1935 Nordstrands Kino med Funkis, Elektro butikk og Holtet Manufaktur åpnes
1936 Funkis Konditori i kinobygget, skjenkebevilling ved A. Thorstensen.
1936 Lille Ekeberg den eldste bygningen (drengestua) brant ned
1937 Brannstasjonen bygges der den er i dag inntil Ekebergveien i nr. 174.
1937 Kongsveien 100 på 0,9 mål selges fra Degnæs til Bekkelagshøgda Vel.
1937 Samvirkelag Nordstrand nybygg Karlsrud. Pølsem., isenkram, kjøtt, kolonial og delikatesse.
1937 Valhalveiens del «Utsiktsvingen» ble anlagt.
1938 Telefonlinje til toppen av Brannfjell, Forsvaret ved Luftvernregimentet, Televerket la den.
1939 Lille Ekeberg den gjenværende våningshus brant, man greide å berge første etasje i dag barnehave. 
1939 Ruth Frisørsalong i kinobygget ved siden av Funkis.
1940 Brannfjell inngjerdet radiostasjon ved Svarta, bygget av tyske militære (Marine Admiral Norwegen)
1940 Den Tyske Æreskirkegård ved Svenskesletta opprettes
1940 Lyskastertropper 9.april Oslo: Brannfjell, Fornebu, Grefsen, Smestad og Ulven
1940 Oslo luftvernkommando 9. April: Kun en lyskastertropp hadde mobilisering på Brannfjell
1940 Oslo luftvernkommando kanoner 9. April: Bjerke, Ekeberg, Gressholmen, Holmen og Huk batterier
1940 Tilfluktsrom inn mot fjellveggen ved kinobygg, påbygget i 1942 og 1944.
1941 Bankran Aker Sparebank på Holtet 21.3.1941, hjemmefronten trengte penger
1941 Hjortehøyden (Bjerkelund) bebygget med et tårn av tyske militære.
1947 Bensinstasjon på Kastellet
1947 Ekebergsletta ble tilrettelagt som idrettsbaner, Rolf Hoffmo talsmann
1947 Elisenberg, Kongsveien 78, Holter Nilsen overtok.
1947 Nordstrand Samvirkelag på Karlsrud med finbakeri (wienerbrød og kaker).
1947 Sport og Farve butikken overtok etter banken i Postbygget.
1947 Wannem, Elektro installatør og butikk Ekebergveien - Jomfrubråtv.
1950 Karlsrud butikk (ved Halling) kalt Hellerud, på siden var det inngang til manufaktur Øst.
1953 Den Tyske Æreskirkegård nedlegges gravene (ca. 2800) flyttes til Alnabru
1954 Ekeberg skole tas i bruk
1954 Veltomta nord for kinobygg, forslag om i stedet å bygge en bensinstasjon
1954 Veslemøykoret, Aashild Stenseth, (50 år før kor ved Johan Stenseth)
1955 Kiosk Ekebergv-Raschs v. etter Thomas sin død drev Ingrid Pettersen.
1956 Granheim (Nedre Bråten) i Raschs vei ved Utsynsveien overtas av Kolbjørn Jacobsen
1956 Oslo Bystyre vedtar at Brannfjell ikke skal bebygges
1957 Lambertseterbanen åpnes
1958 Observasjonstårn av tre på toppen av Brannfjell, NGO, revet 1959.
1959 Sport og Farve, brann i butikken, et leketog antente vatt i utstillingen.
1959 Funkis Kro drives av baker Åge Helleland som hadde skjenkeretten
1959 Glassmagasin, Manufaktur, Frukt – tobakk, i Marienlundveien.
1959 Bekkelaget skole 100 år. Het opprinnelig Bernhus skole.
1959 Landbruksutstillingen på Ekebergsletta og i skogen ved ridebanen
1960 Ekeberg Camping åpnes
1960 Låven på Ekeberg Hovedgård rives.
1962 Bekkelagshjemmet (det første) tas i bruk. Bygget på Vårlijordet.
1965 Nordstrands Kino ble nedlagt
1965 Symra Kino på Lambertseter åpnes
1966 Bekkelagshøgda Samvirkelaget i Sandstuveien ble nedlagt.
1966 Søylehuset Petersborg ble satt opp ved Ballsletta
1966 T-banen åpnes til Lambertseter
1967 Ekebergbanen nedlegger trikkespor over Ekebergsletta til Simensbråten
1967 Ruth Frisørsalong ble nedlagt og lokalet sammenføyd med Funkis.
1969 Veltomta nord for kinobygg, Bekkelagshøgda Vel selger til Oslo Kom.
1970 Ekeberg Hovedgård våningshus blir lånt av Stor-Oslo Heimevernsdistrikt
1971 Kiosk Ekebergv-Raschs v. ble revet mellom 1971 – 75.
1972 Brannfjell Ungdomsskole, på tidligere Erlandstuen.
1972 Funkis, Leif Johan Busch overtok Funkis etter Åge Helleland
1972 Norway Cup, BSK starter denne store fotballturneringen.
1972 Våningshuset på Smedstua brandt ned
1973 Ekeberghallen (utvidet i 1983)
1973 Ottar Vogt A/S kjøper kinobygget. Planer om tilbygg.
1974 Noblesse Frukt og Tobakk, Ekebergv.-Jomfrubråtv.
1975 Bekkelagskollen ble sprengt bort.
1975 Holtet Manufaktur ble nedlagt. (Funkis overtar og lager discoteque)
1975 Marinens Radiostasjon på Ekebergsletta rives.
1978 Bygrensen Kristiania - Aker flyttes fra Gamlebyen til litt opp i skråningen.
1978 Nordseter bygging av rekkehus og blokker starter
1979 Låven på Smedstua
1987 Ekeberg gård hus disponert av Oslo og Omland Krigsinvalideforening.
1991 Din Nærbutikk i Kirkeåsveien nedlegges.
1993 Radiohuset på Brannfjell ble revet. Det hadde lenge stått tomt.
1994 Jomfruhagen i Jomfrubråtveien 32 bygges av OBOS (Navn etter plass ved Mossev)
1994 KFUM hallen.
1994 Radiomastene, 3 stk. på Brannfjell erstattet med en mast og lite murhus.
1995 Olabua som kolonial på slutten ble nedlagt.
1997 Ekebergrestauranten nedlegges
1998 Ekebergrestauranten selges til Norex Group.
1998 Funkis/Elvins, (Kåre) Eivind Mathisen overtok nytt navn Elvins
1999 Gatekjøkken, Ekebergveien - Jomfrubråtveien.
2003 Ekebergrestauranten ble kjøp av Eiendomspar ved Chr. Ringnes.
2004 Kastellet skole åpnes.
2005 Ekebergrestauranten åpnes etter å ha vært nedlagt, vandalisert og nå rehabilitert.
2006 Stamhuset Ekeberg (institusjonen) ble oppløst. Var kun noen kr. i bank.
2008 Ekebergskråningen Naturvernreservat opprettet, nedsiden av Kongsveien. 
2011 Best Helse åpner i kinobygg og nytt tilbygg (2.5.2011)
2013 Ekebergparken (Skulpturparken, Ringnes L. stiftelse). Ekebergparken har vært navn på holdeplass.
2013 Kongshavn Videregående skole åpnet i tidligere Sjømannskolebygg.
2013 Stjernekjøkken butikk, brann og revet.
2014 Funkis Diner og Sportsbar åpnet 29.4.2014. Stengt på dagen 24.3.2015


www.eikaberg.org