Nytt 2021

Sist oppdatert 4.10.2021


Neste BLF møte blir tirsdag 16. november 2021 kl. 19 på Bekkelaget Menighetssenter (ved kirken).
Tema: Eiendomsspekulanten O. C. Bjerkes og historien og om Villa Nova i Solveien.
.
.
Dette postkortet ble starten på ovennevnte foredrag


Siste møte 28.9.2021 var tema: Lille Bekkelaget (Kneppe) og historien om de første eiendommer, butikker, toget og industri som kom her ved Mosseveien.

Vi vil at medlemmer som skal delta svarer oss på SMS når den blir send ut senere,  (De uten mobilnummer får brev).
BLF møte var tirsdag 7. september 2021 kl. 19 på Bekkelaget Menighetssenter (ved kirken).
Tema var et foredrag om Holtet Høyere skole ved Dag Jørgensen. 

BLF hadde sendt ut SMS til alle medlemmer som har gitt oss sitt mobilnummer.

De som vi ikke hadde mobilnummeret til fikk tilsendt brev om påmelding.


                                                          
Gammelt bilde av skolen med småbruket Vårli i det fjerne.
.
BLF har tidligere utgitt heftet Lokalhistorie 5
Her ble gården Søndre Helleruds (gårdsnummer 158) historie presentert, fra Sorenskriver Ring på 1700 tall, om Oberst Rode og Bernt Knutsen på 1800 tall.
Nå er siste kapittel fra 1900 skrevet. Her er slekten Eckbo sterkt inne. Det kan bli presentert som et foredrag i BLF og som en del i et senere BLF hefte.

Nytt BLF hefte Lokalhistorie 6 er nå sendt ut til medlemmer.
Historien om Holtet Høyere er tatt ut. Den vil komme senere.
Heftet vil inneholde: Historien om Kneppe/Lille Bekkelaget, litt om Doktor Roll,
Holtet gårder,  Granholtet, Ekeberg Sanatorium, Vanningssten, Alfheim er nevnt, en stor årstalloversikt mm.
Alle medlemmer vi få heftet Lokalhistorie 6 tilsendt.
 

Har du husket å støtte BLF?

BLF har sendt ut brev til alle medlemmer som vi ikke har mobilnummeret til med en vedlagt giro for 2021 kontingent.

Alle som vi har mobilnummeret til har kun fått SMS med oppfordring til å betale medlemskontingent for 2021, se under.Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening (BLF) vil informere om våre aktiviteter.

Vi har for tiden ingen planlagte medlemsmøter grunnet smittevernhensyn, men vi håper å kunne komme i gang igjen utover i 2021.

BLF har for tiden høy aktivitet og legger ut mye bilder på vår Facebookside: Du vet du er fra Bekkelaget.

Hjemmesiden www.eikaberg.org har mye relevant informasjon.

Vi svarer på spørsmål som medlemmene har via epost til: [email protected]


Vi har laget ferdig flere foredrag. Her er noen eksempler:

1.     Holtet Høyere skole (ved Dag Jørgensen)

2.     Stedet Lille Bekkelaget/Kneppe og om butikkene ved Mosseveien.

3.     Eiendomsspekulanten O. C. Bjerkes historie og om Villa Nova i Solveien.

4.     Om plassene Seterhøy og Stenhammer ved Ekebergveien nær Sørli.

.

5. Nordstrands første butikker ved Mosseveien og på Seter

6. Politi og brannvesen i vår bydel fra gammelt av.


Vi mottar gjerne forslag til emner for foredrag, enten nye foredrag eller reprise på noe som har vært fremført tidligere.

 BLF trenger også din støtte til vårt lokalhistoriske arbeid, og vi håper du betaler medlemskontingent for 2021 som er kr. 260.

Kontingenten kan betales i nettbank til BLF konto: 0531 1168772

eller via VIPPS konto: 708090 som er Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening,

husk å merke med fullt navn og helst mobilnummer.

Vennlig hilsen Styret i BLF.

Tilbake til side 1