Husk og se under menyen Nytt 2024, klikk her.
Navn: Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening (BLF)
Nettside: Bekkelagshistorie.no (gamle eikaberg.org virker også)
Facebookside: Bekkelaget med omegn før og nå

BLF ble stiftet høsten 1997 når boka: Fra gård til villa på Bekkelagshøgda ble lansert.
Vi arbeider primært i den nordre delen av Bydel Nordstrand fra Bråten til og med Ekebergskråningen, samt fra Europaveien til og med øyene.

BLFs nettsider er gratis for alle, men vi trenger også din støtte:

Medlemskap kr. 300.- Bankkonto: 0531 1168772 eller Vipps: 708090 som er Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening.
Bruk mobilnummer og som avsender, skrivefelt rett under der beløp skrives på Vipps, takk.


Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: Bekkelagshistorie.no


Leder Dag  Jarnøy Mob:
415 07 512 
jarnoey krøllafa gmail.com
BLF Bankkonto:
0531 1168772 
Vipps 708090
Organisasjonsnummer:
 989239163