OBS: Ny side som er under arbeid!

Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening (BLF)

BLF bruker hjemmesideadresse www.eikaberg.org som er vårt registrerte domene.
BLF ble stiftet høsten 1997 når boka: Fra gård til villa på Bekkelagshøgda ble lansert.
Vi arbeider primært i den nordre delen av Bydel Nordstrand fra Bråten til og med Ekebergsletta og Ekebergskråningen, samt fra Europaveien til og med øyene.

BLFs nettsider er gratis for alle, vi trenger også din støtte:

Medlemskap kr. 230.- Bankkonto: 0531 1168772 Vi har VIPPS konto: Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening eller 13564

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org


Leder Dag  Jarnøy Mob:
415 07 512
BLF Bankkonto:
0531 1168772 
Organisasjonsnummer:
 989239163