BLF lokalhistorisk vandring ved Kastellet var 12.9.2019 kl 18. 
Les brev her.
.

Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening (BLF)
BLF bruker hjemmesideadresse www.eikaberg.org som domene.
BLF ble stiftet høsten 1997 når boka: Fra gård til villa på Bekkelagshøgda ble lansert.
Vi arbeider primært i den nordre delen av Bydel Nordstrand fra Bråten til og med Ekebergskråningen, samt fra Europaveien til og med øyene.

BLFs nettsider er gratis for alle, vi trenger også din støtte:

Medlemskap kr. 240.- Bankkonto: 0531 1168772 Vi har VIPPS konto: Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening eller 708090
Bruk mobilnummer som avsender.

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org


Leder Dag  Jarnøy Mob:
415 07 512
BLF Bankkonto:
0531 1168772 
VIPPS 708090
Organisasjonsnummer:
 989239163