Lokaliteter

BLF bruker Bekkelagshuset til sine arrangementer. Sist 15.11.2018.

Neste møtet 5. Februar 2019 kl. 19 blir i Bekkelaget Menighetshus i Sandstuveien. Det ligger i oppkjørslen til Bekkelaget kirke på høyre hånd.

 STØTT BLF MED ET MEDLEMSKAP