Gamle manntall og personopplysninger1907 alt

 Hendelser fra 1720 og oppover

1921 fra A til og med F

Download file 1921 fra G til og med J

Download file 1921 fra K til og med Ø

 
Mantall for 1947 for Nordstrand og Bekkelaget (Øvre) kan opplyses på forespørsel. 
Oppgi etternavn og eventuelt litt mer. Grunnet personvern er ikke dette på nett her.