Nytt 2024

Sist oppdatert 19.2.2024.Du er velkommen vederlagsfritt første gang på våre møter med foredrag. Hvis du synes våre møter er interessant og liker den hyggelige atmosfæren kan du senere melde deg inn. Vi trenger din støtte for å drive vårt lokalhistoriske arbeid. Vipps 708090 eller konto 0531 1168772 kr. 300 merk med mobilnummer.

 


 

BLF møte 23. april har følgende tema: 
.
Stikkord for foredrag:
Holtets første drosjeholdeplass og hvilebod
Kjøp av drosjetomt som ble ekspropiert av EB
Drosjeeier og biler på Holtet og Sæter
Aker Drosjeeier Forening
Drosje som ble traktor
Holtet Bilverksted
Holtet Bildepot
Den første bensinstasjon på Holtet
Hvor ble det av kiosken til Holtet Bildepot
De første kiosker på Holtet
Det Sivile Luftverns garasje
Drosjeeier Klempes forslag.

Her er Oslo Sparebank og drosjeholdeplass skimtes.Møte om Ekebergsletta.

BLF 13. februar 2024 kl. 19 på Bekkelagets Menighetssenter Sandstuveien 15.

Spørsmål som ble besvart i foredraget:

  • Hvor var salg av de første tomter på Ekeberg Gård?
  • Når kjøpte Kristiania (Oslo) Kommune Ekebergsletta med Brannfjell?
  • Hvordan var planene for den store Ekebergbyen med boliger for 12 - 15 000 mennesker?
  • Hvorfor ble ikke sletta bebygget som planlagt med blokker, hus og infrastruktur?
  • Hva var formål med pukkverk og steinbrudd på Brannfjell som vi ser rester av i dag?
  • Hvem reddet Brannfjell fra bebyggelse?
  • Hvilken rolle hadde Ekebergbanens sidespor over sletta?
  • Hva var historien til Holtet Haveby som skulle ha vært Ekeberg Haveby?
  • Hvorfor ble det ikke luftskipshavn og flyplass?


 
Ekeberg gård med jordet på sydsiden.


Boligplaner markert på et kart fra 1938.

Foredraget blir ved Dag Jarnøy, og det har vært vist et liknende i januar 2017.