Generelt om BLF

Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening (BLF) er en lokalhistorisk forening som ble stiftet høsten 1997

Vår hjemmeside er Bekkelagshistorie.no (gammel side eikaberg.org)

 

Vårt arbeid har blant annet bestått i utgivelsen av 5 lokalhistoriske bøker:

 

Bok 1: Fra gård til villa på Bekkelagshøgda (1997).

 

Bok 2: Stamhuset Ekeberg Hovedgård i gode, men mest dårlige tider (2003).

Bok 3: Fra Simonsbråten til moderne villastrøk, Dag Lundeby, kasserer i BLF (2009)

Bok 4: Ryen gård og plassene (2010)

     Bok 5: Ekebergskråningen, Ekeberg og om Anne Brannfjell (2014)


Bok 5 er tilsalgs i Ekebergparken info.senter (hvitt hus) 


Og alle bøkene er tilsalgs på BLFs møter (unntatt Ryenboka).

Ellers avholdelse av møter med lysbildekvelder og foredrag,

lokalhistoriske vandringer på Brannfjell, Ekeberg, Ekebergskråningen og i Bydel Nordstrand.

Vi har av og til arbeidsgrupper hvor medlemmene kan delta:

BLF har også bygget opp en betydelig fotosamling som er lagt inn på data. Fotoene bevares for ettertiden sikkert og uten å forringes i digital form. Tilgjengeligheten til gamle foto økes. 

I tillegg arbeider vi hele tiden med å kartlegge sognets historie. Alle gårder, husmannsplasser og mye av tidligere bebyggelse og lokalhistorie er kartlagt, samt militær virksomhet i vårt område.

Vi har egne sider på internett og Facebook slik, at vi skal kunne nå alle uansett bosted eller tidspunkt.

Vår medlemskontigent er med på finansieringen av vårt viktige lokalhistoriske arbeid på nordre del av bydel Nordstrand (primært Ekeberg - Ekebergskråningen - Brannfjell - Bekkelagshøgda - Karlsrud - Nordstrand).


Alle medlemmer blir tilskrevet med SMS eller brev hver gang vi har møter eller arrangementer (ca 4 ganger i året).

Vi er åpne for alle innspill som kan være med på å gjøre foreningen slik medlemmene ønsker.

BLF har utgitt 5 lokalhistoriske hefter, her filer i pdf:

BLF hefte nr 1 fra 2000


BLF hefte nr 2 fra 2002

 

BLF hefte nr. 3 fra 2007

 

BLF hefte nr. 4 fra 2012

 

BLF hefte nr. 5 fra 2016


BLF hefte nr. 6 fra 2021

.

Alle 6 heftene kan du få på BLF møter.