NYTT 2023

Sist oppdatert: 11.4.2023


.

Nytt BLF hefte er ferdig og sendt ut. Det er på 36 sider med bilder og tekst
Heftet deles ut på BLF møter og på Jernia på Holtet.

.
.

Søndre Hellerud gård 1901, dette er fra den gangen det var gårdsdrift her. Gårdsbygninger lå på hjørnet av Bernt Knutsens vei og Lambertseterveien. I Bernt Knutsens vei 44 er fortsatt oppkjørslen til det gamle våningshuset. Det er ombygget og påbygget en god del, men tømmeret i veggene er gammelt.

Neste møte i BLF vil handle om gården, og den nordre delen Nordre Hellerud, samt Kolsrudjordet ved Karlsrud, Sorenskriver Ring, oberst Rode og Bernt Knutsen blir omtalt. Vi tar historien helt frem til den siste kua forsvinner og låven rives på 1950 tall. Sett av tirsdag 18. april kl. 19.
.BLF møte tirsdag 28. februar 2023 kl. 19 på Menighetssenteret ved Bekkelaget kirke,

med foredrag om Politi og Brannvesen på Nordstrand, Bekkelaget og Ljan fra starten i 1891.

Det er "gravet frem" masse ny informasjon. Tidligere omtaler i bøker og hefter har vært mangelfult og noe direkte feil.


.

..

BLF "møte" var et besøk i Bekkelaget kirke
som fyller 100 år i 1923.

Vi i BLF var invitert til et foredrag i kirkerommet onsdag 11. januar 2023.

Tema: Historien om Bekkelagskirken, ved Randi Dyrerud.

Det var utlodning av et bilde som Dag Jørgensen hadde malt.

Kaffe og vafler i pausen.
.

Maleri malt av Dag Jørgensen
.