AKTUELT
Til side 1

Forslag til navnet Grønnesletten på navnløs vei på Ekeberg.

Midt på Ekebergsletta går en vei ned forbi EKT ridesenter og ned til Jomfrubråtveien. Der lå gårdsbygninger til Jomfrubråten gård. Dette var veien som bonden brukte til Ekebergveien.

Tar man denne veien i dag fra Ekebergveien vil man passere bautaen over Rolf Hoffmo. Omtrent der lå i sin til en plass kalt Günerstuen, som etter hvert ble til Grønnestuen. Her bodde det folk på husmannsplassen under Ekeberg gård fra 1808 til etter 1875.

BLF har sendt Bydelen brev og foreslår at denne veien oppkalles etter den husmannsplassen Grønnestuen.
Kommunen sendte navneforslag ut på høring høsten 2019. Dette har stoppet helt opp !

Endelig har man fått mudret opp Svarta på Brannfjell. Den var i ferd med å gro igjen.
Bra. Men vannstand er lav. Utløpet burde repareres og det burde vært en fast vanntilførsel fra f.eks. en drikkefontene.
Vi har sendt beskjed til Bymiljøetaten at tagging på toppen av Brannfjell må fjernes. Vann og Avløp sier de har sagt fra til kommunens antitaggingsfirma, men de sier de ikke har noen bil som klarer å kjøre opp dit. 
Det ser ut til at antitaggefirma ikke vil ta jobben.
Kommunen mener Vann og Avløp har ansvaret, de skylder på antitaggefirma som ikke vil ta jobben.
Så da står saken helt stille.
Våningshuset fra Ekeberg Hovedgård på Ekeberg Camping er ferdig restaurert innvendig. Det er leid ut av Oslo Kommune ved EBY til et firma som kaller seg Stamhuset A/S og de driver med opplæring.
Bra

  KONTAKT OSS FOR MEDLEMSKAP