Historien om en 1000 kroners seddel som ble stjålet.

Oscar Fredrik Sørensen ble født i Jönköping i Sverige 20.12.1855. Han var sønn av skreddermester Hans Sørensen og hustru Gustava Hansson. Han kom til Kristiania i Norge, men han fikk etter hvert dessverre mange dommer for tyveri. Den første dommen 12.2.1869 for tyveri ble han dømt til 24 slag (ris) og 10 dagers fengsel. Fengselsoppholdet fikk han først etter han hadde fylt 18 år.

Oscar ble dømt for annen gangs tyveri. Han hadde besøkt handelsbygningen i Tollbugaten hvor han hadde vært i tjeneste i restaurasjonen, han stjal en ytterfrakk som var verd 50 kroner. Denne ble pantsatt for 11 kroner.

Han ble løslatt fra Botsfengselet etter tredje gangs tyveri og soning av 6 måneders straffarbeid, men han slapp ut etter 4 måneder 13.9.1882. Oscar var kjent som en drikkfeldig person og trengte nå penger.

Det ble i 1882 åpnet et nytt hotell, Hotel de la Bourse, i Rådhusgaten på hjørnet av Skippergaten i Kristiania. Oscar Fredrik Sørensen som da var 27 år gammel fikk seg en jobb 8 dager etter løslatelsen. Oscar fortalte at han var sjømann og hadde mønstret av i Bergen og nå var kommet til Kristiania. Det var på hotellet i billiardstuen som lå ved siden av en skjenkestue i første etasje. Han fikk jobben med tittel Markør.

Hit til Hotell de la Bourse kom en mann som nylig hadde kommet hjem og hadde vært gullgraver i Amerika og tjent mange penger. Han fikk en skredder til å sy en del klær. Når han skulle betale skredderen 25.10.1882 tok han frem en 1000 kroners seddel. Skredderens bud gikk ned i restauranten som skulle veksle den i mindre sedler, men de kunne ikke veksle så stor seddel. Oscar i Billiardstuen ble bedt om å gå til Zahlkassen å veksle. Zahlkassen var en bank som senere gikk inn i Norges Bank. Det gikk lang tid og Oscar kom ikke tilbake. Man sjekket med Zahlkassen og de bekreftet at Oscar hadde vært der og vekslet. Men fristelsen ble for stor så han beholdt pengene. 1000 kroner i 1900 var det samme som en årslønn for Martin Syversen som var politibetjent på Bekkelaget Politistasjon. Så det sier litt om pengebeløpet Oskar stjal i 1882.

Oscar dro hjem der han bodde sammen med sin søster i Karl den 12. gate 3. (Den gaten lå på Vaterland, men er nå borte). Han var ugift. Han sa til søsteren at hun skulle få 200 kroner. Hun kjente til hans tidligere tyverivirksomhet og ville ikke ta imot. Oscar la 211 kroner på kjøkkenbenken og gikk. Søsteren som var en ærlig sjel, gikk til politiet og fortalte om hendelsen. Politiet hadde også fått inn anmeldelse fra hotellet om tyveri av 1000 lappen klokken 11.15. Oskar ble nå etterlyst.

Oscar gikk til en klesbutikk og en skomaker for å kle seg litt standsmessig. Etterpå besøkte han et beryktet skjenkested i Repslagergangen i Kristiania (det var en paralelgate til Vognmannsgata som er borte nå). Her traff han en venninne Caroline Fredrikke Karlsen. De delte en flaske champagne til 10 kroner og en del øl. Han ble beruset og fortalte henne om pengene han hadde stjålet. Hun fikk også 111 kroner. Oscar gikk så til en beryktet kneipe i Fjerdingen for å finne litt gemyttlig drikkefellesskap, (Fjerdingen er området øst for Brugata). Her fant han en god bekjent med sin venninne. Oscar åpnet hjertet og pungen. Under erkjennelsen av sin «synd» fant unngjeldende det ikke mer enn rettferdig at han var spandabel i den størst mulig utstrekning, og trakterende derfor uopphørlig. Etter at han hadde forlatt kneipen i Fjerdingen hyret han en drosje (vognmann) i den hensikt at la seg kjøre til Halden å ta veien til Sverige. Som antydet om drikkfeldighet lot han nemlig holde flere stans ved diverse utskjenkingssteder på veien utover mot Ljabruveien (dagens Mosseveien), og var ikke kommet lenger ut enn til hvilestedet Vandingssten ved Bekkelaget, da han klokken 1 ettermiddag ble pågrepet av politiet. Til hvem selvfølgelig anmeldelse om tyveriet var skjedd, så snart bestjålne merkede at markøren Oscar var påfallende lenge borte. Oscar ble arrestert og transportert tilbake til Kristiania.

Oscar ville først ikke oppgi hvor han hadde gjort av de andre pengene. Han oppga lenge at de var gjemt ved festningen, og da de ikke ble funnet der, sa han at de måtte være stjålet.

Han var i besittelse av 583 kroner, og av de bestjålne 1000 kroner var i alt skaffet tilbake 864 kroner foruten de av angjeldende innkjøpte bekledningsgjenstander. Til svir hadde han i alt bortødslet 70 kroner. Av de 111 kroner som han hadde forært venninnen i Repslagergangen hadde hun brukt 41 kroner. Hun hadde tidligere vært straffet for tyveri 2 ganger og ble arrestert.
Politiet har ved denne anledning utvist en særdeles eksplisitt og konduitemessig opptreden.

Oscar Fredrik Sørensen ble så dømt for sitt 4. tyveri 11.12.1882 og fikk 1 år og 6 måneders fengsel på Botsfengselet med straffarbeid for bedragersk virksomhet. Venninnen Caroline Fredrikke Karlsen som hadde fått 111 kroner ble dømt til 10 dagers fengsel på vann og brød.  Den andre venninnen Hansine Nicoline Frank som hadde fått 4,50 kroner ble frifunnet.
Senere går det ikke så bra med Oscar. Han blir lagt inn på Gaustad sykehus i 1892.
På nytt i 1897 blir han innlagt og erklært sindsyk og farlig for den offentlige sikkerhet.
Den 13.8.1898 døde han av kopper.

Oscar Fredrik Sørensen fangefoto.

 

Vi kan slå fast at historien om 1000 kroner seddelen hadde ikke noe med Vandingssten og H. Koch som drev stedet, annet enn arrestasjonen skjedde der. H. Koch hadde før 1880, da han kjøpte Vandingssten, drevet restaurant i Kristiania ved Skippergaten 40 og Dronningensgate 39, samt en kort periode i Dronningensgate 6 i 1869, men han hadde ikke noe tap av penger knyttet til Oscar og seddelhistorien.

 

Bekkelaget Lokalhistoriske Forening 2023

Dag Jarnøy

www.eikaberg.org