Lokalhistorie ved Ekebergskråningen.

Innholdsfortegnelse over det omfattende innhold:

Innledning 

Ekeberg og skråningens historie de siste 300 år. 

Den eldste historie. 

Eiendommer i Ekebergskrenten og Ekebergskråningen: 

Skrik og Edvard Munchs inspirasjon. 

Bygrensen mellom Aker og Kristiania. 

Kongsveien. 

Ekebergrestauranten i Byskogen. 

Kafé Utsikten. 

Ekebergparken. 

Historien om Anne Brannfjell 

“Signekonenes dronning” Anne Brannfjell 

Historien om Anne med kontrollerte fakta: 

Hekseri. Annes legeråd, utdrag fra Verdens Gang 4. mai 1891: 

Annes legeråd. 

Anne døde 90 år gammel 

Tilnavnet. 

Lese og skrive. 

Annonsering. 

I bladet Urd: 

Urtehage ved Brannfjell. 

Kloke koner, helbredersker, signekoner, spåkoner. 

Straff og tiltale. 

Feilsitater om Anne Brannfjell: 

Anne Brannfjells vei. 

Skulptur av Anne Brannfjell. 

Historien om Herman C. Øiseth. 

Gullsmeder i Christiania anført med det året de fikk borgerskap: 

Brennerier og kontroll. 

Ekeberg hovedgård 

Ekeberg gård i 1711: 

Matrikkelutkastet fra 1723 

Eierrekke for stamhuset Ekeberg hovedgård fra 1778: 

Ekeberg og Røhrt slekten. 

Takst på gården Ekeberg i 1898. 

Tilbud til kommunen om salg av gården i 1909. 

Svarbrev fra Lilli Røhrt Schult i 1931. 

Ekebergsletta og kudriftene 

Salget av Ekeberg hovedgård. 

Husmannsplasser, småbruk og løkker under Ekeberg: 

Tempelet husmannsplass 

England (Frankrige) husmannsplass. 

Berget husmannsplass. 

Brannfjell husmannsplass. 

Ekebergbråten (Nilsestuen, Pernillestuen) husmannsplass. 

Ekeberglien husmannsplass. 

Erlandstuen husmannsplass. 

Grünerstuen husmannsplass. 

Hotellet, del av Smedstua. 

Koia husmannsplass. 

Myra husmannsplass. 

Nordjordet. 

Nylendet husmannsplass. 

Sletten (Grønnesletten) husmannsplass. 

Småbruk på Ekebergs grunn 

Mordteløkka. 

Smedstua gård. 

Jordstykker og løkker. 

Tempelløkka. 

Wiinholtsløkka. 

Nedre Tempelløkke 

Amundløkka. 

Bergløkka. 

Bakkeløkka. 

Olseløkka (Flaggstanghøyden). 

Utsikten. 

Utskilte eiendommer: 

Vanntank i Brannfjellveien. 

Nordjordet (Suttungsletta). 

Vårli. 

Brannfjellet 

Sanitetsforeningens hytter på Brannfjell. 

Den store Solkolonien på Brannfjell som ingen husker. 

Murfundamenter for stolper. 

Observasjonstårnet 

Runde kanonfundamenter på Brannfjell. 

Norske kanonstillinger 1940 

Tysk militær aktivitet i området. 

Tyske luftvernkanoner på Ekebergsletta. 

Radiostasjonen på Brannfjell. 

Radiostasjonen på Ekebergsletta. 

Fjellhulen nord for Ekebergrestauranten 

Den Tyske Æreskirkegården i 1940 årene 

Plassering av sperremaster på Ekebergsletta. 

Eikeskogen. 

Roald Amundsens luftskipsferd til Nordpolen. 

Hemmelig tunnel 

Oslo Hospitals eiendommer. 

Munkehagen Søndre 

Munkehagen Nordre, Høienholm 

Oldtidsvei. 

Munkehagen Nordre og Svingen 

Lille Ekeberg het opprinnelig Munkebråten Nordre. 

Engeland, England 134/3. 

Stampen. 

Grønlien 

Jomfrubråten, den eldre historien til eiendommen 

Frederik Gabel 

Christian Stockflet 

Eiere av Jomfrubråten 

Grense mellom gårdene Ekeberg og Jomfrubråten 

Fruebråten og familien Meyer 

Branntakst på Jomfrubråten gård 

Om navnet Jomfrubråten. 

Eierrekke for Jomfrubråten gårds område: 

Kongshavn. 

Kilden ved Kongshavn 

Christian og Sophia Magdalenas Alunverk. 

Karlsborg. 

Kneppe eller Lille Bekkelaget. 

Sjursøya. 

Husmannsplasser under Jomfrubråten. 

Svenskestuen. 

Kullebunden 

Eiendommer utskilt fra Jomfrubråten gårdsnr. 152 bruksnr. 1: 

Jomfrubråten, hustomter. 

Jomfruhagen "Halvtolv" 

Solberg også kalt Augustenberg 

Stalden 

Lorentz Meyers hus 

Vandingsten 

Fruebråten 

Mellombråten/Kilden 

Elverhøy 

Kullebund Vestre (Marienlund) 

Utsikten under Jomfrubråten 

Bellevue 

Kullebund 

Lille Jomfrubråten 

Sletta 

Vangen 

Pax 

Solhov 

Midtgården og Nordgården 

Liedammen 

Oppsummering om Jomfrubråten. 

Kaféer og restauranter på Jomfrubråten. 

Årstalloversikt fra 1240 

Epilog. 

Arkivdokumenter 

Kilder:


 

Ekebergskråningen, Ekeberg og om Anne Brannfjell (Dag Jarnøy 2014) (ISBN978-82-994389-9-5). 


 

© Copyright all tekst Dag Jarnøy. 

© Copyright alle bilder BLF/Dag Jarnøy, untatt de med andre spesifiserte eiere.

 

 

 

 Tilbake til side 1

.