Ekebergbanens sykehusrute.


 

       
Eksempel på en fribillett som tilhørte hustruen til en ansatt sjåfør i Ekebergbanen.

 

Ekebergbanen hadde en egen bussrute som gikk fra Seter til Aker Sykehus et par ganger i uka. De fikk konsesjon for oppstart av denne bussruten i november 1928.

Aker var sykehuset for bl.annet de på Bekkelagshøgda og Nordstrand og bussruten ble primært brukt for besøkende til sykehuset.

I en notis i avisa Dagbladet fra 1938 beklager Ekebergbanen at de må legge ned bussrute 70 sykehusruta. (Vi skulle gjerne hatt et bilde av EB 70 bussen, EB hadde vanligvis 71)

Det har i det siste vært kjørt med nesten tomme busser.

.

 

Fra Arbeiderbladet  15.9.1938.

  

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

.