Ved Bekkelaget

Bildene på sidene under er fra medlemmer i BLF som har sendt inn foto eller gamle postkort mm. 

Dette er Nedre Bekkelaget ved Ormsund Roklubb, postkort fra Odd Kletteli.
Dette er fra Kongshavn nedenfor Sjømannskolen.
Fargelagt postkort mottatt fra Øyvind Amundsen.
Dette er fra Kafè Fjellsol som lå ved Mosseveien på Bekkelaget nord for Jomfruhagen og Vanningsten. Postkort mottatt fra Marianne Krane, datert 1939.
Dette er utsikten fra stedet. I bakgrunnen litt til venstre for midten av bildet sees Bekkelagskollen. Den ble sprengt bort på 1970 tallet. Postkort fra Marianne Krane.
Vanndingssten var et spise og drikkested ved Mosseveien frem til 1900.
Da mistet de skjenkeretten og stedet ble solgt.
De nye eiere bygget det litt større som bolighus.
Foto: Arne Iversen ca 1965.
Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: Bekkelagshistorie.no