Anne Brannfjell, foredrag av Berit Ø. Bakken

Anne Brannfjell - "signekonenes dronning".

Her er et foredrag holdt av Berit Øiseth Bakken på BLFs møte 21. januar 1999

Copyright:
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

***************************************************************************
Tenk dere langt tilbake i tid - året er 1841.
En 25 års gammel bondejente fra Vardal kommer til storbyen Christiania for første gang. Hun har fått arbeid hos en velstående familie i byen.
Hun er spent, veldig spent på hva som vil møte henne der.
Med seg har hun sine eiendeler, arbeidstøy, pentøy, ferdaskrin med mat for den lange reisen, tørkede urter til ulik bruk, som hun har samlet i sommer, sist, men ikke minst mange formaninger fra sin mor Marte, om alle storbyens farer.
Lite ante den unge Anne at hun noen tiår senere skulle bli Christianias,
ja, landets mest kjente signekone eller kloke kone, med navnet Anne Brannfjell på folkemunne.
Brannfjellnavnet fikk hun, fordi hun i mange år av sitt voksne liv bodde på husmannsplassen Ekeberglien som lå under Brannfjell på Ekeberg.
Hva vet vi egentlig om denne merkelig kvinnens liv, og de sosiale forhold omkring henne?

Hennes egentlige navn var Anne-Marie Andersdatter. Hun ble født 19. april 1815 på Vardal (ved Gjøvik) og var datter av Anders Didriksen og Marte Olsdatter, som var husfolk på Sæter ved Mustad. Man antar at hun kom til Kristiania ca. 1841.

Tegning av Sæter gård (Link til side med Oscars tegning)
Det har vært skrevet en del om henne, av professor Olav Bø i Norges kulturhistorie bind 5, Haakon B. Nielson i Byoriginaler, Odd Nordland i Street of the wise Women, mag.avh. til Inge Torstenson. Også Sven-Erik Hallgren har skrevet om henne i noen artikler i "Kontakten"(lokalhist.)
Men opplysningene har hittil vært sprikende og mangelfulle eller uriktige med henblikk på hennes eget liv. Bergliot Grue er kanskje den som først og fremst har lagt meget arbeid i å undersøke de faktiske forhold knyttet til hennes eget liv, i Riksarkivet og i kirkebøker. Som hennes tippoldebarn, har jeg selv hatt noen få bilder, 1 originalattest og noen tegninger av hennes barnebarn Oscar Øiseth.
Jeg vil ikveld fortelle det vi vet sikkert om henne, og jeg vil trekke frem stoff som ikke så lett lar seg verifisere, og endelig har jeg valgt å gi noen personlige kommentarer. Mye av det vi vet om henne bygger på muntlige overføringer, og kan derfor ikke etterprøves. Hun etterlater seg ikke noe skriftlig materiale.


Bilde av Anne "Brannfjell"

Hva vet vi egentlig å om hennes liv?
Sikkert er det at Annes ry som klok kone, eller legeråd, nådde langt utover Kristianias grenser, og at hun hadde søkning fra store deler av Østlandet.
Men før hun arbeidet som klok kone hadde hun andre mer trivielle arbeidsoppgaver. Vi vet at hun fra 1841 var pike (hushjelp) hos gullsmed og juveler Herman Øyset.
Og dette viste seg å få konsekvenser - som også har betydning for --- meg! Som så ofte ellers den gang - og kanskje også noe senere - det gikk ikke bedre enn at hun som pike i huset fikk barn med husverten - gullsmeden - som - selvfølgelig - også var gift!

Vi stopper her.

Historien om Anne Brannfjell er tatt med i den nye boka: Lokalhistorie ved Ekebergskråningen.Veien etter skiltingen kom opp

En liten vei på Lille Ekeberg ble i 2010, etter forslag fra BLF, oppkalt etter Anne Brannfjeld. Veiskiltet er nå kommet opp på denne sideveien fra Brannfjellveien.


Her ved turveien forbi hyttene og nordover, ved det som om vinteren er akebakker, lå Ekeberglien hvor Anne Brannfjell bodde. BLF har satt opp et skilt på stedet.

-------------------------

Statuen av Anne Brannfjell er plassert ved gangveien bak Ekeberg skole.
Den ble avduket 3.11.2015.
.
Her er teksten på de 4 sidene på sokkelen:

ANNE BRANNFJELL

Anne Marie Andersdatter 1815 - 1905

Signekone og helbrederske

 

Bodde og virket på Ekeberglien ved

Brannfjell i perioden 1849 til 1874

 

Eier C. Ludens Ringnes Stiftelse

Utført av Kirsten Kokkin Oppført 2015

 

Skulpturen er reist etter initiativ fra

Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening


Om bok


Til side Historier