Svarta og radiostasjon på Brannfjell154 Svarta, vanndam gravet ut på 1930 tallet. Her stod også tidligere bygge-beltestein nr 6 på vestsiden av vannet (fra 1878 til...).Svarta sett fra nord mot syd. Den ble høsten 2018 mudret litt opp da den var i ferd med å gro helt igjen.På Brannfjell anla tyskerne en militær radiostasjon sommeren 1940, Området var da beskyttet med 1.300 miner, piggtråd og vakter.
  • Den ble benevt: Marine-Nachrichten-Offizier som var den Tyske Marinens Etterretningstjeneste, med andre ord en lyttestasjon. For å finne informasjon om fiendtlig aktivitet.Svarta med radiostasjonen som tyske militære bygget i 1940. Den hadde 3 stk. 60 meter høye master.
Den ble i mange år brukt av norske militære fra 1946.
Familien Engen bodde her senere i mange år da faren var stasjonsansvarlig.
Dette området var i mange år  inngjerdet som miletært område da det lå en radiostasjon her med 3 radiomaster.
I dag er området fritt tilgjengelig og Telenor har en radiomast og et anlegg som brukes sivilt.På Brannfjell rett før radiostasjonshuset ble revet.Yngel i vannet Svarta en vårdag (frosk eller salamander)
Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Til side Historier